Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον ΣΕΠΕ  αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων για την Πράξη “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.

 

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι – στην περίπτωση που ανήκετε στους αποτυχόντες - τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την πράξη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.