Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - Β' Κύκλος

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής Β΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ". Η ημερομηνία υποβολής αρχίζει από 23/12/2016 και λήγει την 23/01/2017 και ώρα 23:59μμ. 

Για να υποβάλετε την αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ