Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον ΣΕΠΕ  αναρτήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (Β' ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)  για την Πράξη “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.  

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ

Επί των αποτελεσμάτων υπάρχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός 5 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Σας ενημερώνουμε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα υπάρξει  νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα , λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.

Όσες /-οι ανακοινώθηκαν ως αποτυχούσες / αποτυχόντες στους Α΄ και Β΄Κύκλους Επλογής Ωφελουμένων, μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση στον Γ΄ Κύκλο

Σας ενημερώνουμε ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα υπάρξει  νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα , λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.
Όσες /-οι ανακοινώθηκαν ως αποτυχούσες / αποτυχόντες στους Α΄ και Β΄Κύκλους Επλογής Ωφελουμένων, μπορούν να επανυποβάλλουν αίτηση στον Γ΄ Κύκλο