Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους από την Επιτελική Δομή ΕΠΣΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης 

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε ΕΔΩ