ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Επιλογής Ωφελούμενων Γ' ΚΥΚΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον ΣΕΠΕ  αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (Γ' ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)  για την Πράξη “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.  

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ