Ανακοίνωση Ένταξης Επιλαχόντων Ωφελούμενων - Α' & Β' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι οι   ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ  του Α’ & Β’ Κύκλου επιλογής ωφελουμένων εντάχθηκαν στο έργο ως επιτυχόντες ,  μετά την ένταξη του Έργου στο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”  2014- 2020

Για να ενημερωθείτε για την ένταξή σας  στο έργο πατήστε ΕΔΩ  

Επισημαίνετε δε ότι:

  'Οσοι έχουν συμπληρώσει το 25Ο έτος της ηλικίας τους  (24 έτη + 364 ημέρες)  μέχρι και την 31/8/2017 δεν έχουν ενταχθεί στο έργο