Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις
 

Ανακοινώνουμε ότι η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην Πράξη "Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", θα παραμένει ανοιχτή.