Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Δ' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στον ΣΕΠΕ  αναρτήθηκαν τα αρχικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (Δ' ΚΥΚΛΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)  για την Πράξη “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.  

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε ΕΔΩ

Επισημαίνεται ότι κατά την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.

 Επί των αποτελεσμάτων υπάρχει δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός 5 ημερών  από την ημερομηνία ανακοίνωσης. Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.