Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016