Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής των 5 Συντονιστών των Συμβούλων του Μητρώου Συμβούλων του ΣΕΠΕ