Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι επί  των Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος που ανακοινώθηκαν την 28η/8/2017 δεν υπήρξαν ενστάσεις  και ως εκ τούτου ο εν λόγω πίνακας της 28ης/8/2017 ισχύει ως πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος .