Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων – ΣΤ΄ Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι επί  των Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - ΣΤ' Κύκλος που ανακοινώθηκαν την 1η/8/2018 δεν υπήρξαν ενστάσεις  και ως εκ τούτου ο εν λόγω πίνακας της 1ης/8/2018 ισχύει ως πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - ΣΤ' Κύκλος.