Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β' Κύκλος

Σας ενημερώνουμε ότι επί των Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β' Κύκλος που ανακοινώθηκαν την 28η/2/2017 δεν υπήρξαν ενστάσεις και ως εκ τούτου ο εν λόγω πίνακας της 28ης/2/2017 ισχύει ως πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β΄ Κύκλος .