Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων

Ανακοινώνουμε την έναρξη υποβολής αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", αρχίζει από 16/2/2016 και λήγει την 31/3/2016 και ώρα 23:59μμ.

Περισσότερες Πληροφορίες για Ωφελουμένους