Συμπλήρωση Πεδίου "Είδος Εισοδήματος" στην Αίτηση Ωφελούμενου

Ως ατομικό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου σε περίπτωση που υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση (π.χ. άγαμος, μονογονέας, διαζευγμένος), όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2: Συνολικό εισόδημα της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Ως οικογενειακό εισόδημα, νοείται το εισόδημα του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του, όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2: Συνολικό εισόδηματης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (του Υπόχρεου και της Συζύγου) της πατρικής οικογένειας,  όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2: Συνολικό εισόδημα της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα).