Επείγουσα Ενημέρωση

H παρούσα δράση δεν αποτελεί Επιταγή Εισόδου (Voucher) στην αγορά εργασίας.

Οι αιτούντες οφείλουν να συμπληρώνουν μόνοι τους και με δική τους ευθύνη τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αίτηση.

Η ενημέρωση  για την επιλογή τους στο μητρώο ωφελουμένων θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.