Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου

Παρακαλούμε στην αίτηση σας, γράψτε τον αριθμό IBAN ΧΩΡΙΣ ΚΕΝΑ, αρχίστε με το GR και στη συνέχεια χωρίς κενό καταχωρήστε τα 25 ψηφία του αριθμού.Ο Τραπεζικός λογαριασμός που αντιστοιχεί στον αριθμό ΙΒΑΝ που δώσατε, θα πρέπει να έχει ως πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο που αφορά η αίτηση.Ο λογαριασμός σας στην Τράπεζα, θα χρησιμοποιηθεί για την κατάθεση του επιδόματος