Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου

Στη περίπτωση που οι αιτούντες έχουν καταχωρήσει λάθος στοιχεία σε ορισμένα πεδία της αίτησης τους, μπορούν να ενημερώσουν το ΣΕΠΕ συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας

(Πεδίο: Επικοινωνία στην αρχική σελίδα), αναφέροντας υποχρεωτικά στο θέμα του mail το λεκτικό : «Αίτημα αλλαγής στοιχείων αίτησης» καθώς και στο κείμενο του mail υποχρεωτικά τα παρακάτω:

  • τον Αριθμό ΚΑΥΑΣ της αίτησής τους
  • το Ονοματεπώνυμο
  • το ΑΦΜ
  • το ΑΜΚΑ
  • το πεδίο της αίτησης που πρέπει να διορθωθεί.

Ακολουθεί ενδεικτικά σχετικό παράδειγμα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Θέμα: Αίτημα αλλαγής στοιχείων αίτησης

Για την αίτηση με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Αριθμός ΚΑΥΑΣ: LO– 02222-02222-02222-02222
  • Ονοματεπώνυμο: Σο……  Γεώργιος
  • ΑΦΜ: 102XXXXXX
  • ΑΜΚΑ: 10ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

Παρακαλώ όπως διορθώσετε:

1)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: ΑΜΚΑ.

Ο σωστός αριθμός ΑΜΚΑ είναι 0803ΧΧΧΧΧΧ

2)    το πεδίο της αίτησης με τίτλο: Ημ/νία έκδοσης Δελτίου Ανεργίας

Η σωστή ημερομηνία έκδοσης Δελτίου Ανεργίας είναι   15/10/20XX

κ.λ.π