Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις

Ανακοινώνουμε την παράταση της υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για την ένταξή τους στην Πράξη "Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών, σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών", η οποία άρχισε στις 16/2/2016 και  θα λήξει την 8/5/2016 και ώρα 23:59μμ.