ΝΕΑ Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων μέχρι 31/5/2016

Ανακοινώνουμε την Παράταση προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών" έως τις 31/05/2016 και ώρα 23:59.