Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 5/10/2016 και ώρα 17:00 ολοκληρώνεται η διαδικασία διόρθωσης αιτήσεων των ωφελουμένων. Οποιοδήποτε αίτημα για διόρθωση αίτησης μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνεται δεκτό.