Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας.
Οτιδήποτε χρειαστείτε επικοινωνήστε μαζι μας στο edu@sepe.gr
Πατήστε "ΟΚ" για να μεταβείτε αρχική σελίδα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Στοιχεία Επιχείρισης
Συμπληρώστε την κύρια διαστηριότητα της επιχείρισης
Διεύθυνση ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση ΕΔΡΑΣ
TK ΕΔΡΑΣ
π.χ HTTP://WWW.GOOGLE.GR
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Πλήρες Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας
Πλήρες Διεύθυνση Υπευθύνου Επικοινωνίας
Στοιχεία Υποκαταστημάτων Πρακτικής Άσκησης
Πλήρες Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Υποκαταστήματος


Ειδικότητα Αριθμός Θέσεων
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician)
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist)
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Web & Mobile apps Specialist)
Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer)
Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist)
*Σημείωση: Τα πεδία με * είναι υποχρεωρικά
Πληκτρολογήστε τον αριθμό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο πεδίο που βρίσκεται δίπλα της
CAPCHA Ανανέωση