Ανακοινώσεις
28/12/2018 - Απολογισμός της Πράξης 18/10/2018 - Αλλαγές σε θέματα δεικτών ΕΚΤ μετά την ψήφιση του Κανονισμού Οmnibus 8/8/2018 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων – ΣΤ΄ Κύκλος 1/8/2018 - Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Αιτήσεων Ωφελούμενων - ΣΤ' Κύκλος 11/7/2018 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - ΣΤ' Κύκλος 4/5/2018 - Τρίπτυχο Φυλλάδιο του Έργου 30/3/2018 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Ε' Κύκλος 30/3/2018 - Πίνακας Μητρώου Συμβούλων της Πράξης - 3η Πρόσκληση 23/3/2018 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων της Πράξης - 3η Πρόσκληση 22/3/2018 - Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Ε' Κύκλος 23/2/2018 - Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Αποστολής Δικαιολογητικών Ωφελούμενων - Ε’ Κύκλος 2/2/2018 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - Ε' Κύκλος 11/12/2017 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Δ' Κύκλος 1/12/2017 - Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Δ' Κύκλος 20/10/2017 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - Δ’ Κύκλος 16/10/2017 - Πίνακας Μητρώου Συμβούλων της Πράξης - 2η Πρόσκληση 2/10/2017 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων της Πράξης - 2η Πρόσκληση 4/9/2017 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος 28/8/2017 - Ανακοίνωση Ένταξης Επιλαχόντων Ωφελούμενων - Α' & Β' Κύκλος 28/8/2017 - Ανακοίνωση Aρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος 7/6/2017 - Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 3/4/2017 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής των 5 Συντονιστών των Συμβούλων του Μητρώου Συμβούλων του ΣΕΠΕ 13/3/2017 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - Γ' Κύκλος 8/3/2017 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β' Κύκλος 28/2/2017 - Ανακοίνωση Αρχικών Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων - Β' Κύκλος 17/2/2017 - Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 17/2/2017 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2/2017 - Προθεσμία Αποστολής Δικαιολογητικών Ωφελούμενων - Β’ Κύκλος μέχρι 10/2/2017 23/1/2017 - Παράταση Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων και Αποστολής Δικαιολογητικών Ωφελουμένων - Β’ Κύκλος 23/12/2016 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων - Β' Κύκλος 16/12/2016 - Ανακοίνωση Πίνακα Μητρώου Συμβούλων της Πράξης 9/12/2016 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων 7/11/2016 - Παράταση για την Αποστολή Δικαιολογητικών προς Έλεγχο 21/10/2016 - Προσωρινά Αποτελέσματα Α' Κύκλου - Aνακοίνωση για Αποστολή Δικαιολογητικών προς Έλεγχο 7/10/2016 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εγγραφή στο Μητρώο Συμβούλων 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 3/7/2016 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 4/5/2016 - ΝΕΑ Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων μέχρι 31/5/2016 8/4/2016 - Διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν 7/4/2016 - Διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την Υποβολή Αιτήσεων Ωφελούμενων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 19/2/2016 - Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού 01/2016 18/2/2016 - Ανακοίνωση Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών 17/2/2016 - Επείγουσα Ενημέρωση 17/2/2016 - Συμπλήρωση Πεδίου "Είδος Εισοδήματος" στην Αίτηση Ωφελούμενου 17/2/2016 - Στάδια Υλοποίησης Έργου 15/2/2016 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 15/2/2016 - Αίτηση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 12/2/2016 - “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση