Ανακοινώσεις
1/2/2017 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/02/2017 23/1/2017 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Β' ΚΥΚΛΟΥ 23/12/2016 - Έναρξη Υποβολής Β’ κύκλου Αιτήσεων Ωφελούμενων 9/12/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αποτελεσμάτων Επιλογής Ωφελούμενων Α' κύκλου 7/11/2016 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ για αποστολή δικαιολογητικών προς έλεγχο 21/10/2016 - Aνακοίνωση για αποστολή δικαιολογητικών προς έλεγχο 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 4/5/2016 - ΝΕΑ Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων μέχρι 31/5/2016 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 18/2/2016 - Ανακοίνωση Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών