Ανακοινώσεις
11/12/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 1/12/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ) 20/10/2017 - ΕΝΑΡΞΗ Υποβολής Δ’ ΚΥΚΛΟΥ Αιτήσεων Ωφελούμενων 28/8/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ Α' & Β' ΚΥΚΛΟΥ 28/8/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Επιλογής Ωφελούμενων Γ' ΚΥΚΛΟΥ 7/6/2017 - Ανακοίνωση Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 13/3/2017 - ΕΝΑΡΞΗ Υποβολής Γ’ ΚΥΚΛΟΥ Αιτήσεων Ωφελούμενων 28/2/2017 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Επιλογής Ωφελούμενων Β' ΚΥΚΛΟΥ 1/2/2017 - Προθεσμία αποστολής δικαιολογητικών Β’ ΚΥΚΛΟΥ μέχρι 10/2/2017 23/1/2017 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποστολής δικαιολογητικών ωφελουμένων Β’ ΚΥΚΛΟΥ 23/12/2016 - ΕΝΑΡΞΗ Υποβολής Β’ ΚΥΚΛΟΥ Αιτήσεων Ωφελούμενων 9/12/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Επιλογής Ωφελούμενων Α' ΚΥΚΛΟΥ 7/11/2016 - Παράταση για την αποστολή δικαιολογητικών προς έλεγχο 21/10/2016 - Aνακοίνωση για αποστολή δικαιολογητικών προς έλεγχο 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 3/7/2016 - Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 4/5/2016 - ΝΕΑ Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή Αιτήσεων Ωφελουμένων μέχρι 31/5/2016 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 30/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 18/2/2016 - Ανακοίνωση Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών 17/2/2016 - Επείγουσα Ενημέρωση 17/2/2016 - Συμπλήρωση Πεδίου "Είδος Εισοδήματος" στην Αίτηση Ωφελούμενου 17/2/2016 - Στάδια Υλοποίησης Έργου 15/2/2016 - Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Ωφελούμενων 15/2/2016 - Αίτηση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις 12/2/2016 - “eSkills for Jobs” - Ψηφιακές Δεξιότητες για την Απασχόληση