Αποτελέσματα Επιλογής Ωφελουμένων
  1. Η αναζήτηση του αποτελέσματος της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
SE3-11703-88820-38511-20027
14/03/2017 10:32
60.0
Υπέρβαση Ηλικίας
1
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
SE3-24840-20647-36936-93588
14/03/2017 14:47
60.0
Επιλέξιμη / ος
2
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
SE3-84009-99732-69951-23171
21/03/2017 16:06
60.0
Άκυρη / ος
3
ΚΡΗΤΗΣ
SE3-44337-55174-42737-64016
22/03/2017 16:29
60.0
Επιλέξιμη / ος
4
ΑΤΤΙΚΗΣ
SE3-19614-12035-12334-41564
24/03/2017 15:44
60.0
Επιλέξιμη / ος
5
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
SE3-22789-15537-76883-53052
27/03/2017 13:08
60.0
Επιλέξιμη / ος
6
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SE3-38519-77604-16653-66955
28/03/2017 12:47
60.0
Επιλέξιμη / ος
7
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
SE3-80395-29186-56775-49897
29/03/2017 10:41
60.0
Επιλέξιμη / ος
8
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SE3-79781-46010-30823-60119
04/04/2017 11:26
60.0
Επιλέξιμη / ος
9
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
SE3-80534-49828-53115-59521
04/04/2017 12:34
60.0
Επιλέξιμη / ος
10